TURAN JEOPOLİTİĞİ

Altaylardan Tunaya

 • Yazı boyutunu yükselt
 • Varsayılan yazı boyutu
 • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Haberler
HABERLER

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) kuruldu

E-posta Yazdır PDF

Balkan Haritası

Rifat Sait
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

İzmir’de ilk kez bir Stratejik Araştırma Merkezi diğer ismiyle "Think -Tank" yani düşünce kuruluşu kuruldu: “Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi” kısa adıyla BASAM

Naçizane Kurucu başkanlığını üstlendiğim BASAM’ın Türkiye ve Balkan ülkelerinde önemli hizmetlere imza atacağını söylemek istiyorum.  Dernek statüsünde kurulan BASAM’ın amacı Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında Stratejik bir köprü kurmaktır. BASAM, Balkanlar üzerine araştırmalar yapacak, konferanslar düzenleyecek, uluslar arası organizasyonlara imza atacak. Balkanlarla ilgili birçok yerde BASAM’ın ismini duyacaksınız. Bazen ev sahibi bazen konuk olarak… En yakın zamanda Türkiye’deki diğer Düşünce kuruluşları ile üniversitelerin ilgili bölümleriyle temasa geçip ortak bir iletişim ağı kurmak istiyoruz. Kısmetse ilk aktivitemiz Dışişleri bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nu Dış politika üzerine bir konuşma yapmak üzere ilk kez İzmir’e getirmek olacak. Sayın bakandan bu konuda şifahen bir söz aldık. Yapacağımız araştırmalar, aktiviteler, yazı ve makalelerimiz kardeş yayınımız olan Balkan Strateji dergisinde ve halen hazırlanmakta olan web sayfamızda kamuoyu ile paylaşılacak. Araştırmalarımızda akademik çalışmalara yer vermek istiyoruz. Kurumumuz başta Avrupa Birliği olmak üzere yerli ve yabancı projeleri takip edecek ve bizzat hazırlayacak. Sizlerden gelecek tüm bilimsel çalışmalara ve makalelere açık olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Elinizdeki kaynakları bizlerle paylaşabilirsiniz. 

Devamını oku...
 

Hür Doğu Türkistan Sempozyumu

E-posta Yazdır PDF

Hür Doğu Türkistan Sempozyumu

61 yıldır Çin işgali altındaki Doğu Türkistan ve geleceği için Sempozyum.

Doğu Türkistan 61 yıldır Çin işgali altında. Çin'in Doğu Türkistan'da gerçekleştirdiği soykırım, işkence ve katliamlara dünya daha fazla sessiz kalmamalı. Sessizliği bozmak için Doğu Türkistan mücadelesi tüm yönleriyle İstanbul'da ele alınıyor.

Tarih : 20-21 Mart 2010 (5-6 Rebiyülâhir 1431)
Yer : Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi - İstanbul
 

NEDEN DOĞU TÜRKİSTAN SEMPOZYUMU?

Yarım asırdan uzun bir süredir Çin baskısı Uygur halkının hayatından hiç eksik olmamıştır. Kurulan korku ve şiddet düzeninde düşünmek, özgürlüğü dillendirmek hayatların kararması anlamına gelmektedir. Telefonlar dinlenmekte, evler gözetlenmekte, iletişim ve haberleşme kısıtlanmaktadır. Onurlu bir yaşam sürme isteği nice sıkıntıları baştan kabul etmeyi gerektirmektedir.

Uygur halkı, yeni bin yıla da sancılar içinde girmiştir. 11 Eylül akabinde artan güvenlik paranoyası nedeniyle baskı ve işgal altında bulunan tüm halklara reva görüldüğü gibi, Uygur halkının payına da Pekin yönetiminin “güvenlik” merkezli şiddet sarmalı düşmüş, gerek bölgede gerek dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Uygurlar üzerindeki baskılar artmıştır.

Dünyanın en zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip ülkelerinden biriyken, insanların yokluktan ölme noktasına getirildiği coğrafyanın adıdır Doğu Türkistan. Bölgenin Suudi Arabistan ve İran’la kıyaslanan petrol ve doğal gaz rezervleri, altın, gümüş ve kömür madenleri nedeniyle Çin bölgedeki nüfuzunu artırmakta, bölge Uygur insanı için yaşanmaz hâle getirilmektedir. Binlerce kilometre öteden bölgeye getirilerek iskân ettirilen Çinliler artık bölge zenginliklerinin yegâne mirasçısı kabul edilmektedir.

Soğuk Savaş akabinde dünyanın birçok noktasında bağımsızlığına kavuşan diğer halklar gibi Türkistan’ın kalbi, İpek Yolu’nun mümbit arazisi Doğu Türkistan’ın halkı da özgürlüğüne kavuşmak istemektedir.

Yaklaşık 2,5 asırdır işgaller altında yok edilmeye çalışılan, en temel insani hakları dahi ellerinden alınan, insanların hayatta kalabilmek için göç etmek zorunda kaldığı, duvarlar arkasındaki bir coğrafyaya dikkat çekmeyi hedefleyen Doğu Türkistan Sempozyumu; dünyanın farklı bölgelerinden akademisyen, düşünür ve kanaat önderlerini, sivil toplum temsilcilerini ve Doğu Türkistan mücadelesine gönül veren kişi ve kurumları, reelpolitik kaygılara kurban edilen bir coğrafyanın geçmişini, güncel durumunu ve geleceğini tartışmak, hak ve adaletten yana bir çözüme ulaşmak üzere bir araya getiriyor.

Doğu Türkistan Sempozyumu, uluslararası ilişkilerin reelpolitiği, dezenformasyon ve karartmalar nedeniyle dünya kamuoyu tarafından haklı bir şekilde anlaşılamayan Doğu Türkistan meselesinin anlaşılmasına katkıda bulunmayı; bölge halklarının tarihten günümüze maruz kaldığı hukuksuz uygulamaların sistematik bir şekilde raporlanmasını; resmî ve sivil, yerel ve uluslararası mercilerin çözüme dâhil edilmesini, çözüm ortakları oluşturulmasını; meselenin hak ve adaletin tesisinden yana olan tüm vicdan sahibi insanlık tarafından sahiplenilmesini hedeflemektedir.

Doğu Türkistan Sempozyumu ile uluslararası toplumun, meselenin çözümünde etkili olması hedeflenmektedir. Çözümü engelleyen yapısal sorunların gündeme getirilmesi de sempozyumun hedefleri arasındadır. Örneğin, Çin’in BM Güvenlik Konseyi üyesi olması ve BM kararlarını veto yetkisine sahip olması, BM’nin Doğu Türkistan meselesinde adil kararlar almasını engellemektedir.

Doğu Türkistan Sempozyumu; dünya liderlerini, BM, AB ve İKÖ gibi uluslararası organizasyonları ve devletleri, sıkıntılar içerisindeki bu coğrafyanın haklarının ivedilikle temini, Doğu Türkistan’da süregelen adaletsiz ve baskı dolu yönetimin derhâl son bulması için etkili olmaya davet etmektedir.

Doğu Türkistan Sempozyumu’nun, Doğu Türkistan halkıyla aynı kaderi paylaşan tüm halklar için özgürlüğe vesile olmasını diliyor; adaletin tesis edildiği bir gelecekte tüm insanlık ailesi olarak bir arada olma umudumuzu koruyoruz.

PROGRAM AKIŞI

HÜR DOĞU TÜRKİSTAN SEMPOZYUMU

20/21 MART 2010

SİNEVİZYON

PROTOKOL KONUŞMALARI

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DOĞU TÜRKİSTAN

OTURUM BAŞKANI: A. Faruk Ünsal

 • BİR MEDENİYET HAVZASI OLARAK DOĞU TÜRKİSTAN

Prof. Dr. Alimcan İnayet

 • DOĞU TÜRKİSTAN TARİHİNDE ÖNEMLİ KAVŞAKLAR VE ÇİN İŞGALİ

Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya

 • SOĞUK SAVAŞ SONRASI GELİŞMELER VE 11 EYLÜL YANSIMALARI

Dr. Ekrem Hicazi

 • 5 TEMMUZ’UN ARDINDAN DOĞU TÜRKİSTAN

Seyit Tümtürk

 • ÇİN İŞGALİNE DİRENEN BİR BAŞKA HALK: TİBETLİLER

Tseten Samdup Chhoekyapa

 • DOĞU TÜRKİSTAN’DA YAŞAYAN DİĞER HALKLAR

Dr. Meryem Hakim (Kırımlı)

DOĞU TÜRKİSTAN’DA HAK İHLALLERİ

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Berdal Aral

 • SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇ BAĞLAMINDA YAŞANAN HAK İHLALLERİ

Av. Nuri Türkel

 • GÜNDELİK YAŞAMDA KARŞILAŞILAN İHLALLER

Dr. Ataullah Şahyar

 • ZORUNLU GÖÇ VE DİASPORA

Prof. Dr. Macide Mahluf

 • EKONOMİK HAYATIN SINIRLANDIRILMASI: YOKSULLUK VE TOPLUMSAL ETKİLERİ

Abdulsalam Abdulgani

 • ETNİK VE DİNÎ AYRIMCILIK

A. Faruk Ünsal

ULUSLARARASI TOPLUMUN ROLÜ VE ÇİN’İN DEĞİŞİME DİRENCİ

OTURUM BAŞKANI: Fatma Bostan Ünsal

 • ULUSLARARASI TOPLUMUN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ROLÜ

Prof. Dr. Dru Gladney

 • DOĞU TÜRKİSTAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE TÜRKİYE VE İSLAM DÜNYASI

Dr. Ahmet Emin Dağ

 • DOĞU TÜRKİSTAN’IN ULUSLARARASI MEDYADA YANSIMASI VE DEZENFORMASYON SORUNU

Yrd. Doç. Dr. Erkin Emet

 • DOĞU TÜRKİSTAN MÜCADELESİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Av. Gülden Sönmez

 • 21. YILINDA TİANNANMEN OLAYLARI

Örkeş Devlet

 • ÇİN’İN DEĞİŞİME DİRENCİ

Dr. Yang Jianli

DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN GELECEK PERSPEKTİFİ

OTURUM BAŞKANI: Ömer Faruk Korkmaz

 • SELF DETERMİNASYON VE ÖZGÜRLÜĞE GİDEN YOL: DOĞU TÜRKİSTAN VE GELECEK TASAVVURU

Yrd. Doç. Dr. Erkin Ekrem
İzzeddin el-Verdani
Fehmi Hüveydi
Sirajiddin Azizi
Av. Cihat Gökdemir

ÇALIŞTAY

 • Doğu Türkistan’ın gelecek perspektifi
 • Doğu Türkistan’daki hak ihlallerinin engellenmesi için neler yapılabilir?
 • STK’lar Doğu Türkistan için neler yapabilir?
 


Sayfa 2 - 2