TURAN JEOPOLİTİĞİ

Altaylardan Tunaya

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Bölgesel Çalışmalar
BÖLGESEL ÇALIŞMALAR

Babadağ İle İlgili Notlar

E-posta Yazdır PDF

Babadağ İle İlgili Notlar

Aydın AYHAN

Babadağ, Rumeli serhaddının en önemli kalelerinden birisiydi. İsmini, Rumeli Türklerinin piri “Sarı Saltık Baba Sultan”dan almıştır. (Sarı Saltık Gazi ile ilgili bir makalemiz bu yazının sonunda eklidir.)

Silistre Eyaleti’ne bağlı idi. Daha sonra ayni idari düzenleme içinde Tulca Livası’na bağlandı. Halkının büyük çoğunluğu Tatar kabilelerinden (Kabail-i Tataran) meydana gelmişti. Sonraları Ruslara ve onların güdümündeki Hıristiyan nüfusa karşı buralardaki İslam nüfusu arttırma düşüncesiyle Kafkasya Muhaciri Çerkezler ve Arnavutlar da yerleştirilmişti.

Rus baskıları karşısında Lehistan’dan, Kuban, Kırım ve Soğucak’tan kaçıp Devlet-i Âlî Osman’a sığınan “Ağnat Kazakları ve Potka Kazakları” da bazı mahallere iskân edildiler.

Ordu merkezi olmasından dolayı, Orduyu Hümayûn’un “Lehistan Seferi” ve “Moskof Canibi Seferi” Babadağ’dan başlardı.

Devamını oku...